+86 19924921798
  • image of Universal Logic Gate Chip>CD4011BM96
  • image of Universal Logic Gate Chip>CD4011BM96
CD4011BM96
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC
CD4011BM96
通用逻辑门芯片(2019)
TI德州仪器
IC GATE NAND 4C
-
YES
: 2.17948

1

2.17948

2.17948

10

2.10057

21.0057

30

2.02166

60.6498

100

1.86384

186.384

200

1.78493

356.986

500

1.71602

858.01

image of Universal Logic Gate Chip>CD4011BM96
image of Universal Logic Gate Chip>CD4011BM96
CD4011BM96
通用逻辑门芯片(2019)
TI德州仪器
IC GATE NAND 4C
-
NO
PDF(1)
TYPEDESCRIPTION
产品分类通用逻辑门芯片 逻辑及时序器件
输出电流高,低3.4mA,3.4mA
逻辑类型(功能)与非门
特性-
工作电压(范围)3V~18V
静态电流(Max)1µA
逻辑电平-高3.5 V ~ 11 V
逻辑电平-低1.5 V ~ 4 V
不同V,最大CL时的最大传播延迟90ns@15V,50pF
工作温度-55°C~125°C
安装类型表面贴装(SMT)
封装/外壳14-SOIC(0.154",3.90mm宽)
搜索
captcha

+86 19924921798

ruizhengwei@gamil.com
0